Facebook Страница
Featured

Седемте стъпала на егото по Пътя към Истината

stupala na egotoБатин Аллах — скритото лице на Бога, Отвори съзнанието ми, за да видя Истината.

Когато Шамс от Тебриз ми зададе въпроса за пророка Мохамед и за
суфиста Бистами, изпитах чувството, че под слънцето сме останали само
двамата с него. Пред нас изникнаха седемте стъпала по Пътя към Истината:
седемте макамата*, които егото на всеки трябва да изкачи, за да постигне Единение.
[* Етапи на развитие. — Б.а.]


Първото на Покварения нафс*, най-ниското и най-разпространено
стъпало в битието на душата, когато тя е хваната в капана на земните
желания. Повечето хора са заседнали на него, борят се и страдат, докато
служат на своето себелюбие, на егото, а държат отговорни другите за това, че все се чувстват нещастни.
[* Фалшиво его. — Б.а.]

Ако и когато някой започне да работи върху себе си и така осъзнае в какво окаяно състояние е неговото его, той може да се изкачи на следващото стъпало и в известен смисъл започва да прави точно обратното на онова,
което е вършел на предишното стъпало. Вместо да обвинява през цялото време другите, човекът, достигнал това стъпало, вини себе си понякога до степен да се самозаличава. Така егото се превръща в Обвиняващ нафс и поема
по пътя на вътрешното очистване. На третото стъпало човек е по-зрял и егото се е издигнало до
Вдъхновения нафс.
Чак на това стъпало и никога преди него можеш да схванеш истинското значение на думата „да се откажа“ и да тръгнеш из Долината на Познанието.
Изкачиш ли се на това стъпало, вече притежаваш и проявяваш търпение, постоянство, мъдрост и смирение. Светът ти се струва нов и изпълнен с вдъхновение. Въпреки това мнозина, достигнали третото стъпало, изпитват подтика да останат на него и губят волята и смелостта да продължат нататък.
Ето защо, колкото и красиво и благословено да е третото стъпало, то е и капан за онзи, който се цели по-високо.
Успееш ли да продължиш нататък, навлизаш в Долината на Мъдростта и опознаваш Спокойния нафс. Тук егото вече не е каквото е било преди,
понеже се е преобразило и е достигнало високо равнище на осъзнатост. Основни отличителни черти на всеки, дошъл дотук, са щедростта, признателността и непоклатимото чувство на доволство, на каквито и трудности да го излага животът. Отвъд това стъпало се простира Долината на
Единението. Който е тук, е доволен, в каквито и обстоятелства да го поставя Бог. Той не обръща внимание на делничните неща, понеже е достигнал нафс
на Доволството. На следващото стъпало — нафс на Служението, човек се превръща в светилник за околните и вдъхва сили на всеки, който го иска, поучава и носи
светлина като истински учител. Случва се такъв човек да притежава и целителски способности. Където и да отиде, преобразява живота на околните.
Каквото и да прави, каквото и да се стреми да стори, негова основна цел е да служи на Бога, като служи на другите. Накрая, на седмото стъпало, достигаш Пречистения нафс и се
превръщаш в Инсан-и-Кямил — в съвършен човек*. Ала малцина знаят нещо за това стъпало, а и да знаят, отказват да говорят за него.
[* В суфизма този етап е достъпен и за мъже, и за жени. — Б.а.]
Колкото е лесно да обобщиш стъпалата по пътя, толкова е трудно да ги изкачиш. Към препятствията, изникващи пред теб, се прибавя и следното:
никой не ти обещава, че през цялото време ще се изкачваш. Пътят от първото до последното стъпало в никакъв случай не е само нагоре. Винаги съществува
опасност да се препънеш и да се върнеш на по-ниските стъпала, понякога от горните падаш на първото. Не е чудно, че при толкова много капани по пътя само малцина във всеки век достигат до най-горните стъпала.
Затова, когато ми зададе онзи въпрос, Шамс търсеше не само сравнение. Той искаше да се замисля докъде съм готов да стигна и да залича личността си, за да бъда погълнат от Бога. В онзи пръв негов въпрос беше заложен втори.
— А ти, велики проповеднико? — питаше ме Шамс от Тебриз. — На кое от седемте стъпала се намираш? И как мислиш, имаш ли смелост да продължиш нататък, чак до края? Кажи ми колко голяма е чашата ти.

 

Елиф Шафак - Любов

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme