Facebook Страница
Featured

Таро значения - Пентакли

Индекс на статията

АСО ПЕНТАКЛИ

Асо пентакли

Управляваща планета - Луна

Съответства на II декада на Стрелец

Ключова дума - удовлетворение

СИМВОЛИЗИРА: осъзнаването смисъ­ла и целта на съществуването на чо­века, който е способен да постигне то­ва, към което се стреми; зараждането на желание за благополучие и нови възможности за успех; плодородието

ТЪЛКУВАНЕ

права: много силна карта; материални придобивки; прилив на средства; нови запознанства; нови източници за преус­пяване; сполучливи вложения; неочаквано наследство; достигане на хармония между материалното и духовно­то; щастие; възторг; красота; победа

обърната: негативното на гореказаното - ненаситна жажда за богатства, липса на доходи, нечестни придобивки; за­губи; в съседство с хубави карти може да вещае чудесни събития от голямо значение

В съседство с:

  • Силата - неочаквано откритие
  • Тройка пентакли - очаквана победа над обстоятелствата
  • Шестица чаши - сбъдване на стара мечта
  • Обърната: с Кулата - голямо напрежение

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme