Facebook Страница
Featured

Гадаене по формата на главата

Първо огледайте цялостно формата на главата. Кръглата глава е показател за силна, уверена, смела, понякога неспокойна личност. Четвъртитата глава разкрива солидна личност, на която може да се разчита, дълбокомислена и целеустремена. По-широката глава е белег за енергичност, за дружелюбен характер, а по-тясната - за по-свит, по-самовглъбен човек. Овалната форма принадлежи на интелектуалеца - „яйцевидна“ глава. Прокарайте върховете на пръстите си по главата, като натискате леко, но внимателно, така че да почувствате контурите на черепа. Опипвайте системно и изучавайте индивидуалната големина на дадена област и нейната изпъкналост в сравнение с останалите части на главата. Тъй като мозъкът се състои от две полукълба, френолозите смятат, че всяка област може да се дублира - огледайте двете страни на черепа.
Област, която е недоразвита в сравнение с останалите, показва липса на някое качество. Областта, която е развита, показва, че качеството присъства в значителна степен. Например малката област на хранене показва, че човекът яде малко и е много придирчив, вероятно пълен въздържател. Ако тази област е добре развита, тя говори за човек, който изпитва наслада от храната и виното, ако е свръхразвита, става дума за чревоугодник, който злоупотребява с алкохола.
Откриването на всички подробности от повърхността на черепа не е е лесно, но може да се усъвършенства с практиката.
Помнете, че трябва да обмислите взаимовръзката между отделните области, преди да ги разчетете окончателно.

fizionomika oblasti na glavata

ОБЛАСТИ НА:
1. Влюбчивостта. Интерес към другия пол, сексуална привлекателност.
2. Брака. Способност за трайна, вярна любов, желание за женитба.
3. Родителството. Силна родителска и синовна обич и грижовност към бедните.
4. Общителността. Склонността към приятелство, об¬щителност, привързаност.
5. Дома и родината. Обич към тях, патриотизъм.
6. Постоянството. Способност за съсредоточаване, трайно внимание и създаване на разумни връзки.
7. Жизнеността. Обич към живота, съпротива към болести.
8. Борбеността. Смелост, самоувереност, съпротива.
9. Изпълнителността. Делови способности, устойчивост.
10. Апетита. Слабост към храната, добър апетит.
11. Алчността. Желание да се трупат богатства, пестеливост.
12. Потайността. Изявена сдържаност и дискретност.
13. Предпазливостта. Способност да бъдеш внимателен.
14. Заинтересоваността от чуждото мнение. Желание за популярност.
15. Самопреценката. Самоувереност, желание за власт.
16. Твърдостта. Сила на волята, издръжливост и решителност.
17. Добросъвестността. Честност и нравственост.
18. Надеждата. Оптимизъм.
19. Духовността. Склонност към изповядване на религия, силна интуиция, психически способности.
20. Благоговението. Уважение към обществото, неговите канони и институции.
21. Човеколюбието. Щедрост и съчувствие.
22. Конструктивността. Механични и практически способности.
23. Идеализма. Отношение към естетичното, любов към красотата и съвършеното.
24. Величествеността. Любов към грандиозните идеи и величието на съзиданието както в природата, така и в изкуството.
25. Фалша. Склонност към мимикрия, драматично поведение, маниерничене в обществото.
26. Веселостта. Бодрост, чувство за хумор.
27. Логичността. Задълбочено мислене и способност за преценка, планиране и обобщаване.
28. Сравнението. Способност за аналитични преценки.
29. Отношението към хората. Способност да се преценяват характерите на хората и мотивите за поведението им.
30. Благосклонността. Убедителност и ораторски умения.
31. Отношението към събитията. Памет за факти, събития и случки.
32. Времето. Способност за определяне на ритъм, темпо, чувство за часово време, за точност, запомняне на дати.
33. Музиката. Музикален слух.
34. Езика. Способност да се учат чужди езици, за крас¬норечиво перо и говор.
35. Индивидуалността. Любознателност, способност да се прави разлика и да се прилага видяното.
36. Формата. Визуална памет и умения.
37. Големината. Способност да се преценяват пропорции, размери и мерки.
38. Тежестта. Способност за преценяване на тежести.
39. Цветовете. Умение за комбиниране и използване на цветове.
40. Реда. Организираност, систематичност, подреденост.
41. Смятането. Математическа способност.
42. Местоположението. Чувство за място, посока, любов към пътувания.

 

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme