Facebook Страница

Северен възел в Близнаци

Индекс на статията

СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ В БЛИЗНАЦИ

и Северен възел в Трети дом

(и Слънце в Стрелец)

ОБЩ ПОГЛЕД

Качества, които трябва да развивате

Работата в тези области може да ви помогне да разкриете своите неизвестни дарби и таланти.

Здравословно любопитство

Задаване на въпроси, за да разберете какво мислят другите

Поглед върху двете страни на всяка ситуация

Такт

Логика

Изказване на вътрешното раздвояване

Положителен подход към живота и към другите хора

Съзнателни действия за повдигане духа на околните

Използване на подход, който не е заплаха за околните, когато изразявате идеите си

Слушане

Отвореност към нови идеи и преживявания

Търсене на фактологична информация преди вземане на решение

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Качества, от които трябва да се освободите

Работата за намаляване влиянието на тези склонности може да ви помогне и да направи живота ви по-лесен и радостен.

Самодоволство

Надменност

Приемането, че другите знаят "къде се намират"

Мисълта, че знаеш какво казват другите, без да се вслушваш в думите им

Необходимостта да бъдете прави

Приемане на "истината", без да вземете предвид мнението на другите

Безгрижната спонтанност

Поемане по краткия път

Приемане на хората твърде сериозно, прекалените размисли

Действия, основани на интуицията, без да проверите фактите

Съпротивата на идеите, които са чужди на вашата система от ценности

Предразсъдъците към настоящите ситуации на основата на минал опит

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Ахилесова пета/Капаните, които да избягвате/Какво не бива да забравяте

Ахилесовата пета на хората, родени със северен лунен възел в Близнаци, която трябва да съзнават, е необходимостта винаги да бъдат прави. ("Ако другите признаят, че съм прав и ме оценяват за това, ще се чувствам разбран и приет.") Това може да ги въвлече в капана на непрекъснато търсене на Истината. ("Ако знаех всички правилни отговори, хората щяха да ме ценят, тогава ще мога да си отдъхна и да се чувствам свързан с тях."). Но това е една бездънна яма: тъй като е невъзможно човек да бъде винаги "прав", тези хора никога не се чувстват добре. И когато спорят и се опитват да убедят хората, че са прави, другите не искат да се обвързват с тях.

Обаче, ако бъдат достатъчно скромни и готови наистина да се вслушат в разнообразието от гледни точки - дори и в онези, които се разминават с досегашния им опит - те могат да опознаят хората по начин, който да им помогне да се чувстват по-свързани с останалите. Основният извод е, че в даден момент трябва да се освободят от своята прекалена заетост в търсенето на абсолютната истина и просто да започнат да се свързват с останалите хора такива каквито са, като се вслушват в думите им и се учат от тях. Така в процеса на по-спокойни и справедливи взаимоотношения, могат по-успешно да достигнат до истината. И когато хората, родени с тази възлова позиция, наистина се вслушват в онова, което е важно за другите, тяхното ответно поведение е по-подходящо и от по-голяма полза. Тогава другите наистина ги оценяват и се сближават с тях.

Свързани статии

Free Joomla templates by Ltheme